Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Persoonsgevoelige gegevens
Alle persoonsgevoelige gegevens van de consument die VakantieSpaarShop.nl ter beschikking komen, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Klachten
Ondanks ons aller zorg en moeite is het toch mogelijk, dat de consument een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze dient de consument allereerst direct met de webwinkel op te nemen, om deze in de gelegenheid te stellen onmiddellijk een oplossing te zoeken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft de consument tot uiterlijk 2 weken na ontvangst van de bestelling de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij VakantieSpaarShop.nl. VakantieSpaarShop.nl zal dan trachten te bemiddelen. De consument kan zich ook via het contactformulier melden. De algemene voorwaarden van onze webwinkels worden bepaald en verstrekt door de webwinkel en zijn terug te vinden op de site van de aanbieder.

Vakantietegoed
Het percentage of bedrag dat staat aangegeven bij de aangesloten webwinkels betreft een maximaal percentage of bedrag. Het kan zijn dat het daadwerkelijke percentage of bedrag lager uitvalt.
Het gebruiken van VakantieSpaarShop.nl is geen garantie dat je vakantietegoed ontvangt. Uw aankoop kan in bepaalde gevallen worden afgekeurd of niet worden geregistreerd.

Uitsluitingen
VakantieSpaarShop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een object gekocht via VakantieSpaarShop;
  • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven;
  • ongemak of overlast door derden veroorzaakt;
  • de onjuiste uitvoering van de via VakantieSpaarShop.nl gereserveerde diensten; hierop zijn meestal van toepassing de leveringsvoorwaarden van de betrokken webwinkel.
  • de gevolgen van door de consument verstrekte onjuiste informatie, waardoor er geen correcte bestelling of tot stand is gebracht.