Home » Ons privacy beleid

Ons privacy beleid

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen van ons online spaarprogramma. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van VakantieSpaarShop en van de webwinkel bij wie u uw bestelling doet. Anderen dan VakantieSpaarShop en de betreffende webwinkel hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanner dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt (zie ook Privacy verklaring).

Privacy verklaring
Het is het beleid van VakantieSpaarShop om de privacy van de aangesloten webwinkels en van de klanten te respecteren. VakantieSpaarShop treedt op als bemiddelaar tussen de consument en de webwinkel en zal alleen de relevante persoonsgegevens van de consument en van de webwinkel wederzijds aan elkaar bekend maken teneinde de transactie op de juiste wijze te kunnen afwikkelen. De gegevens die in het bezit zijn van VakantieSpaarShop zullen door VakantieSpaarShop niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behalve wanneer, dat nodig is om:

  • Te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen
  • De rechten en eigendommen van VakantieSpaarShop te beschermen en te verdedigen
  • De VakantieSpaarShop voorwaarden na te leven.